معرفی به دوستان اشتراک گذاری

واحد پولی جدید

بانک مرکزی به دنبال ایجاد واد پولی جدی به نام زر

واحد پولی جدید

بانک مرکزی به دنبال ایجاد واد پولی جدی به نام زر که و به واسته این واحد پولی ارزی نه تنها ارزش پول ملی پایین نمی آید باعث ایجاد می شود به راحتی هزینه های کشور اداره شود در کلیپ زیر این مسئله کامل بررسی می شود

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha