معرفی به دوستان اشتراک گذاری

ایران و روم

در چنین روزی آغاز جنگ 7 ساله

در چنین روزی در سال 572 میلادی جنگ های معروف به جنگ هفت ساله میان امپراطوری روم و ایران در عهد انوشیروان در گرفت. او نخست با ژوستینین صلح کرد اما چون مطلع شد بین منذ ر، امیر حیره و امپراطورروم بر ضد ایران قرار دادی بسته شده است از رود فرات گذشت و شهر انطاکیه را گشود . وی در سال 543 میلادی عازم ارمنستان شد و در نتیجه این جنگ رو میان متعهد شدند سالیانه دو هزار مسکوک طلا به ایران بپردازذد . او در اواخر عمر خود به مدت هفت سال با رومیان جنگید و در این جنگ ها نصیبین و شهر دارا را گشود و در نتیجه امپراطورروم کناره گرفت و کنت تیبریوس به مقام امپراطوری رسید .

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha