معرفی به دوستان اشتراک گذاری

انواع قلم

بررسی انواع قلم ها در دستگاه های مختلف

انواع قلم

قلم های چکش تخریب یکی از متعلقاتی است که به دلیل ضربه زدن های شدید به آن و قلم به سطح کار یا می شکنند یا کوتاه می شوند .

قلم ها عموما در انواع

  • 4 شیار
  • 5 شیار
  • شش گوش

می باشند که نوع اول برای دست ها های کوچک تا 4 کیلویی و مدل دوم برای 5 تا 11 کیلویی و نوع سوم برای 16 تا 30 کیلویی مورد مصرف می باشد .

این قلم ها دارای نوک های مختلفی از جمله تیز تخت پهن قاشقی بالدار و... می باشند که ها کدام برای کار خاصی طراحی و ارئه شده اند .

به غیر از این موارد طول قلم ها هم متفاوت می باشند که بنا بر اسنفاده می توان از آنها بهره برد .

این موارد برای شناخت انواع قلم تخریب بود ولی نکاتی هست که در خرید قلم مهم می باشد و در بازه کاری مفید می باشد .

  • جنس قلم ، قلم ها مختلفی در بازار می باشند که هر کدام دارای کیفیت های مختلف می باشند ولی باید در نظر داشت که محکمی قلم همیشه هم خوب نیست و این نکته را باید مد نظر داشت که شرکت ارائه کننده قلم خود خوب می داند که اگر قلم خیلی هم سخت باشد امکان بیشتری وجود دارد که به دستگاه صدمه بیشتری بخورد ، طبق قانون نیوتن
  • نوک قلم ها با هم متفاوت است هر چه نوک قلم تیز تر برای برای جاهای تخت تر و هر چه پهن تر برای لایه بردار بر روی سطوح نرم تر
  • انتقال نیرو از انتهای قلم تا سر قلم باید انجام شود توجه کنید به طول قلمی که می خرید اگر کارتان در عمق حفره ای است از قلم بلند استفاده نمایید در غیر این صورت هر چه قلم کوتاه تر بازدهی بهتری دارد .
  • برخی از قلم ها دارای قابلیت هایی از جمله حلقه ضربه گیر خود تیز شوندگی و بالدار برای تخریب بیشتر اینها در برندهایی مانند بوش جزو مواردی هست که برای بازده کار مفید است و می تواند کار را سرعت ببخشد و همچنین در سلامتی دستگاه هم کمک شایانی می کند .

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha