معرفی به دوستان اشتراک گذاری

نازل 360 درجه کارشر

نازلی مهم و پر کاربرد

نازل 360 درجه کارشر

با این نازل قدر هستیم زوایا و محل های دور از دسترس را به راحتی شستشو دهیم

نازل 360 درجه کارچر ( کارشر ) سری k2-k4 مدل vp 145 s برای سطوح غیر قابل دسترس و محیط های کم حجم می باشد .

این نازل مناسب برای قسمت هایی مانند زیر گل گیر ماشین قسمت های که دسترسی سخت است مناسب است .

ابعاد این نازل 166*42*62 م م است .

وزن vp 120 s حدود 0.2kg می باشد .

از این نازل می توان در حین کار در زاویه ها و فشار های مختلف استفاده کرد و زاوه و فشار آب را تغییر داد

 

 


نازل 360 درجه کارچر ( کارشر ) سری k2-k4 مدل vp 145 s برای سطوح غیر قابل دسترس و محیط های کم حجم می باشد .

این نازل مناسب برای قسمت هایی مانند زیر گل گیر ماشین قسمت های که دسترسی سخت است مناسب است .

ابعاد این نازل 166*42*62 م م است .

وزن vp 120 s حدود 0.2kg می باشد .

از این نازل می توان در حین کار در زاویه ها و فشار های مختلف استفاده کرد و زاوه و فشار آب را تغییر داد

نظرات

 
   
 
Captcha