معرفی به دوستان اشتراک گذاری

چگونه بحث کنیم تا پیروز شویم

یکی از علت هایی که ما در بحث هایمان به نتیجه نمی رسیم ندانستن کلمات بجاست

کتاب چگونه بحث کنیم تا پیروز شویم

نویسنده : گری اسپنس
ترجمه : حاج حسینی و طباطبایی
یکی از بزرگترین نقاط ضعف قالب افراد با هر موقعیت مقامی و شغلی این است که نمیتوانم حرفشان را بر زبان آورد و با استفاده از جملات ساده از حقوق خود دفاع کند و مانع ضایع شدن حق خویش شود
در این کتاب به روش بیان کلمات و چگونگی بازگو کردن مطالب به زبان ساده بحث شده است
نویسنده کتاب که خود یکی از  وکلای برجسته در کشور امریکا میباشد ۶ جلد کتاب دیگر نیز در عنوان های مختلف تعلیف کرده است . او همچنین فیلسوف شاعر و عکاس برجسته ای است .

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha